Musikkens Makt og den Nye Verdensorden


Musikkens Makt og Den Nye Verdensorden tar utgangspunkt i noe vi alle kjenner - musikk - og viser hvordan musikken opp gjennom alle tider har virket på menneskene som et universelt språk. Boken tar opp temaer og fenomener i spenningsforholdet mellom samfunn, historie, politikk og religion


250 sider


Kr. 240,-   + frakt


 Gjennom de siste 60 år har det vært en generell økning i vold, rusmisbruk, spiritisme og seksuell umoral i samfunnet. Årsakene kan være mange, men få retter søkelyset mot utviklingen innen musikk og media. Forfatterens informasjon fikk mye omtale i media under avsløringene omkring kirkebranner og satanisme i Norge på 1990-tallet.

   Musikkens Makt beskriver hvordan musikk virker på mennesket både fysisk og psykisk, samt musikkens elementer sin innvirkning på opprør, seksuell umoral, stoffmisbruk og okkult filosofi. Videre beskrives de internasjonale, kommersielle krefter som står bak musikkindustrien, deres historiske bakgrunn og hvilken filosofi disse representerer, samt hvordan de destruktive elementer også påvirker kristen lære og musikk i dag.

  Musikkens Makt retter søkelys mot de storpolitiske og religiøse bevegelsene mot en ny verdensorden, der blant annet musikk benyttes som et manipulerende verktøy for å oppnå global kontroll. Boken er aktuell og viktig for alle som er interessert i musikk, ungdom, religion, politikk og historie, og er et must for studenter, lærere, foreldre, musikere og andre som ønsker å utvide sin horisont.

Forlaget Mitt


”De måter lyden påvirker menneskekroppen på, er utallige og subtile. De høye lydene og skarpe lysene vi finner i dag, er enorme redskaper for indoktrinering. Hvis den rette rytmen får deg til å slå takten med foten, hvilken rytme får deg da til å knytte nevene og slåss?


                                      Frank Zappa