Musikkens Makt og den Nye Verdensorden

Baklengs maskering er et mye debattert fenomen som går ut på at teksten får mening når musikken spilles baklengs. Dette kan gjøres bevisst i studio, men da får man ingen mening forlengs. Det er når meningen er tydelig både forlengs og baklengs at fenomenet blir interessant. Det påstås å være umulig for den menneskelige intelligens å lage musikk som gir tekstlig mening begge veier samtidig. Kan en konklusjon på dette være at komponisten må ha blitt "styrt" av intelligente "åndskrefter" underveis - noe eksemplene under med Led Zeppelin synes å vise. Eller er alt bare en gimmick? Du kan selv sjekke dette ut ved å reversere musikken i en digital opptaker etter å ha sjekket ut wave-filene under.

 

«Stairway to Heaven ble resultatet en kveld da Jimmy og jeg satte oss ned foran peisen. Stairway to Heaven ble faktisk født direkte, tekstmessig. Jeg forandret ikke et ord. Jeg er stolt over teksten.

Noen førte pennen for meg, tror jeg.»


Robert Plant til Circus (1975)

 

I Ritchie York’s biografi om led Zeppelin forteller Robert Plant at lyrikken til ”Stairway to Heaven” kom som et resultat av automatskrift

Forlengs

Baklengs

There's a feeling I get  

They've gotta live for Satan

It's just a spring clean for the May queen

He will give, will give you 666

Yes, there are two paths you can go by, but in the long run..

No other made a path for you, it makes me sad, whose power is Satan

There's still time to change the road you're on

Lord.. - Wow, here's to my sweet Satan

And it makes me wonder

There's no escaping it

The piper's calling you

The way the Lord turned me off

Your stairway lies on the whispering wind

(Wow- hear me sing), because I live with Satan

Det utvilsomt mest benyttede eksempelet innen baklengs maskering er ”Stairway to Heaven”.  Ikke bare kommer et budskap tydelig frem baklengs, men det svarer også til innholdet i teksten forlengs.


Klikk på teksten under for å lytte til eksempler

Flere eksempler finnes i boken om

Musikkens Makt

Bestilling